Hyvä sukuseuran jäsen!

 

Sukuseuramme kokoontui 6. kerran heinäkuun 2012 puolivälissä. Kokoontuminen alkoi jo perjantaina 13. päivänä tervehdyskäynneillä suvun poisnukkuneiden jäsenten haudoilla Sotkamossa. Saman illan ennakkoon ilmoitettu Sotkamossa olevan Teatteri Havukan teatteriesitys ”Ihmemaa Oz” peruuntui näyttelijän sairauskohtauksen vuoksi.

Lauantaina Markku Suutari isännöi Kajaanissa Pyörteen tilalla jo perinteiseksi käynyttä Hermannilta heinään –tapahtumaa. Heinämiehet saivat pellolle janoonsa Mirja Suutarin valmistamaa maukasta kotikaljaa. Heinän kärvästyksen lomassa saatiin nauttia sekä hernekeitto- että uunijuustoateriat lisukkeineen kahvia unohtamatta. Kaikki eivät osallistuneet heinän kärvästykseen, vaan saunavastan taitajat sitoivat koivuntuoksuiset vastat illan saunojille.

Sunnuntaina 15. päivänä pidettiin Pyörteen tilalla varsinainen vuosikokous, johon osallistui 32 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan Jukka Suutarin avattua kokouksen ikäjäsenemme Irja Sirviö piti juhlapuheen aiheenaan ”Tapahtumia Metelinmäeltä”. Samassa yhteydessä hän sytytti kynttilän Marja-Leena Ristimäen muistolle. Juhlapuheen jälkeen Markku Suutari esitteli Pyörteen tilan sekä sen historiaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin suvun kansanedustaja Eero Suutari. Sukukokous toi tullessaan muutoksia seuran vastuutehtävissä. Alusta asti puheenjohtajana olleen Jukka Suutarin tilalle valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Lea Romppanen Hyvinkäältä. Kiitos Jukalle pitkäaikaisesta puheenjohtajuuskaudesta sukuseurassamme! Jukka jatkaa seuran varapuheenjohtajana. Markku Suutarin (Pohjavaara) tilalle hallitukseen valittiin hänen tyttärensä Kirsi Suutari. Muutoin aiemmin hallituksessa olleet Taru Suutari, Markku Suutari (Tolosenjoki), Liisa Juntunen ja Reijo Suutari valittiin uudelleen.

Kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että sukuseuran tulevat vuosikokoukset (seuraava vuonna 2015) pidetään heinäkuun 2. viikonloppuna ja kokouspaikan päättää hallitus.

Yhdistyksen kotisivujen ylläpidosta ja kotisivuille esitettävästä materiaalista vastaa hallitus. Kotisivuja on hoitanut Hannu Suutari. Kotisivuille voisi lisätä palauteosion. Lisäksi kotisivuilla voisi hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia. Mikäli kotisivuilla esitetään joko yhdistyksen jäseniltä tai ulkopuolisilta saatuja historiallisia tapahtumia, asioita, valokuvia yms., tulee materiaalin toimittajalta pyytää oikeudet kyseiseen materiaaliin. Materiaalin hyväksyy hallitus, joka ohjeistaa sivujen ylläpitäjää siitä, mitä materiaalin julkaisemisessa tulee huomioida.

Kotisivuille jäsentietojen ylläpitämiseksi tulee tehdä osio, mihin jäsen voi ilmoittaa muuttuneet tietonsa. Tieto tulee joko sivujen ylläpitäjälle tai suoraan hallituksen nimeämälle henkilölle.

Sukututkimusaineiston keräämisestä, päivittämisestä sekä täydentävän painoksen julkaisemisesta pyydettiin hallitusta selvittämään asiaa ja ryhtyvän tarvittaessa asian osalta toimenpiteisiin.

Puolitoista tuntia kestäneen kokouksen jälkeen juotiin vielä seurustelun merkeissä täytekakkukahvit. Sitten jokainen lähti viettämään kesäistä sunnuntai-iltapäivää ja iltaa tahoilleen kuka valmistautumaan arkeen, kuka jatkamaan lomaansa.

Lea Romppanen
sukuseuran pj

 
 
 
 
 
SUUTARI
SUKUSEURA RY
  

SUUTARI

SUUTARINEN

 

 
 
 
Suutari Sukukirja
Tiedustelut:
Jukka Suutari
p. 040-5841710
 
 
 
 
Sivujen ylläpitäjä: Hannu Suutari, p. 040-563 9383, hannu.suutari@sunit.fi