Sukuseuramme hallitus kokoontui syyskuisena sunnuntaina 9.9.2012 Sunit Oy:n tiloissa Kajaanissa.

Hallitus päivitti jäsenrekisteriä tarkistaen ja täydentäen samalla vuosimaksua maksavien, ainaisjäsenten, ikäjäsenten sekä kuolleiden jäsenten osalta. Seurassamme on yhteensä 90 jäsentä, joista vuosijäsenmaksua maksavia on 48, ainaisjäseniä 28 sekä 14 ikäjäsentä. Tähän kokoukseen mennessä oli viisi jäsentä eronnut.

Sukujuhliin 15.7.2012 Kajaanin Pyörteen tilalle todettiin saapuneen nimilistan mukaan 32 jäsentä.

Hannu Suutari lupautui jatkamaan suutarit.fi – kotisivujen ylläpitäjänä. Hannu on jo liittänyt nettisivuille hallituksen jäsenten kuvat yhteystietoineen, jolla on haluttu tuoda näkyvyyttä ja helpottaa jäsenten yhteydenottoa mm. palautteen muodossa sivuston ylläpitäjälle tai puheenjohtajalle.

Hallitus käsitteli kokouksessa muista sivuille esitettävistä materiaaleista ja pohti, kuinka nettisivujen avulla yhdistys voisi hankkia uusia jäseniä. Sivustolle laitetaan oma linkki, jota kautta jäsenet voivat ilmoittaa osoitteenmuutoksesta, jäseneksi liittymisestä ja/tai nimenmuutoksesta.

Lisäksi hallitus pohti, kuinka voitaisiin kehittää oheistuotemyyntiä. Tällä hetkellä seuramme myy sukukirjaa. Jokaiselle hallituksen jäsenelle annettiin mietittäväksi seuraavaan kokoukseen erilaisia varainhankinnan keinoja.

Huvitoimikuntakin oli saatu kokoon. Jäseniä on sekä Kainuusta että Etelä-Suomesta, joten huvitoimikunnan jäsenet voivat järjestää erilaisia tapahtumia serkuksille erikseen sekä Kainuusta että Etelä-Suomesta käsin.

Jäsenille lähetetään postia, jossa tiedotetaan tulevasta sekä pyydetään tarkistamaan ja mahdollisesti korjaamaan yhteystiedot nettisivujen kautta.

Huomioitiin Eero Suutarin vierailu heinäkuussa Vaalan Suutarinkylässä. Eero oli tuonut terveisinä asian, että v. 2016 kylä viettää 400-vuotisjuhlaa. Suutarinkylästä oli pyydetty, että sukuseurastamme olisi edustajia tulevissa juhlallisuuksissa. Huvitoimikunnalle annettiin tehtäväksi miettiä, miten sukuseura tulee muistamaan arvokasta juhlaa.

Seuraavasta hallituksen kokouksesta puheenjohtaja ilmoittaa erikseen. 
 
Lea Romppanen, Pj.  
 
 
 
 
SUUTARI
SUKUSEURA RY
  

SUUTARI

SUUTARINEN

 

 
 
 
Suutari Sukukirja
Tiedustelut:
Jukka Suutari
p. 040-5841710
 
 
 
 
Sivujen ylläpitäjä: Hannu Suutari, p. 040-563 9383, hannu.suutari@sunit.fi