SUUTARI SUKUSEURA RY               Pöytäkirja no: 5 / toimintakausi 2015 - 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                      Aika:              Lauantai 20.1.2018 klo 12:00

                       Paikka:          Sunit Oy Kajaani neuvotteluhuone

Paikalla: Jukka Suutari pj, Jorma Heikkinen varapj,

Lassi Suutari sihteeri, Reijo Suutari, Terttu Komulainen, Markku Suutari

Hannu Suutari kutsuttuna, jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpitäjä

                     

Kokouksen avaus

  

Jukka avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.klo 12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

      Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

      Esityslista hyväksyttiin

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus

      Hyväksyttiin 16.4.2016 kokouksen pöytäkirja sekä MUISTIO, joka koskee Sukuseuran kesätapaamista Tampereella 2.7.2017 ja Suutarinkylän 400-vuotisjuhlaa 31.7.2017 Vaalassa  

Seuran rahatilanne (Taru tekee katsauksen)

      31.12.2017 sukuseuran pankkitilin saldo on 4243,53 euroa

Tilinpäätökset 2015 - 2017

      Taloudenhoitajan, Taru Suutarin laatimat tiliasiakirjat käytiin läpi. Tarulle annettiin tehtäväksi laatia seuraavaan, 3.3.2018 pidettävään sukuseuran hallituksen kokoukseen tilinpäätösasiakirjat, jotka hallituksen jäsenet allekirjoittavat.

Jäsenrekisteri

      Hannu kertoi jäsenrekisteristä. Jäseniä on tällä hetkellä 94 henkilöä.

Kotisivut

      Kotisivuille ei viime aikoina ole tullut päivitettäviä asioita.

Kesän 2018 sukukokous

      Sukukokous pidetään heinäkuun toisena viikonloppuna. Alustavasti lähdetään suunnittelemaan tapahtuma- ja kokouspäiväksi lauantaita 7.7.2018.
      Kokouspaikaksi ykkösvaihtoehtona valittiin Jättiläisenmaa Paltamon Kivesvaaralla. Sihteeri selvittää, onko kyseinen paikka silloin käytettävissä.
     Kakkosvaihtoehtona tarvittaessa selvitetään Vuolijoen Riihipiha-museoaluetta. 

Sääntömuutos

      Todettiin, että yhdistyslakiin 1.9.2010 tehdyn uudistuksen mukaan pienemmissä yhdistyksissä tilintarkastus muuttuu toiminnantarkastukseksi. Tämä muutos ei vaadi sääntömuutosta.
      Hallituksen tulee käsitellä sääntöjen mukaisesti tapauskohtaisesti mahdolliset vapautukset jäsenmaksusta.
      Nämä käsittelyssä olleet asiat eivät vaadi sääntömuutosta.

Muut asiat

   saapuneet yhteydenotot
         sukuseuran hallitukselle ei ole tullut yhteydenottoja
   syntymäpäivien ym. jäsenten huomioiminen
         ennen seuraavaa sukuseuran kokousta ei ole tiedossa huomioitavia

muistomerkki

         keväällä käydään hallituksen toimesta siistimässä muistomerkin paikka   

muut mahdolliset asiat

         -

Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka

        Seuraava kokous 3.3.2018 klo 12.00 Sunit Oy:llä

Kokouksen päättäminen

       Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.25


 
SUUTARI
SUKUSEURA RY
  

SUUTARI

SUUTARINEN

 

 
 
 
Suutari Sukukirja
Tiedustelut:
Jukka Suutari
p. 040-5841710
 
 
 
 
Sivujen ylläpitäjä: Hannu Suutari, p. 040-563 9383, hannu.suutari@sunit.fi