Suutari sukuseura ry:n hallituksen kokous 15.7.2012

Suutari sukuseura ry:n uusi hallitus kokoontui Pyörteen tilalla 15.7.2012 varsinaisen vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokoukseen puheenjohtaja Lea Romppasen kutsumana. Mukana kokouksessa olivat Jukka Suutari, Liisa Juntunen, Kirsi Suutari, Markku Suutari (Tolosenjoki) ja Reijo Suutari. Taru Suutari oli poissa.  Mukana lisäksi oli toiminnantarkastaja Seppo Sammelvuo, joka poistui esittelyn jälkeen.

Alkuun toimikauden 2013 – 2015 jokainen hallituksen jäsen esitteli itsensä.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Kirsi Suutari. Aiemmin sihteereinä ovat toimineet Liisa Juntunen ja Reijo Suutari.

Liisa Juntunen jatkaa rahastonhoitajana hoitaen myös jäsenasiat yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Sovittiin, että jäsenrekisteri päivitetään ajan tasalle seuraavassa hallituksen kokouksessa ja että päivityksen jälkeen tiedot toimitetaan edelleen myöhemmin päätettävälle jäsenrekisterin hoitajalle.

Hannu Suutari päätettiin pyytää jäsenrekisteriaineiston ylläpitäjäksi.

Perustettiin huvitoimikunta, jonka jäsenhankkijaksi ja toiminnanjohtajaksi ilmoittautui Kirsi. 

Kirsi perustaa seuralle myös facebook-sivuston pyytäen Hannulta virallisen logon sivujen tunnusmerkiksi. Suutarit.fi-nettisivuille tullee myös ”tykkää Suutareista facebookissa” –linkki.

Puheenjohtaja ilmoittaa seuraavasta hallituksen kokouksen ajankohdasta, mikä päätettiin pitää tämän syksyn aikana.

Lea Romppanen, Pj

 
 
 
 
 
SUUTARI
SUKUSEURA RY
  

SUUTARI

SUUTARINEN

 

 
 
 
Suutari Sukukirja
Tiedustelut:
Jukka Suutari
p. 040-5841710
 
 
 
 
Sivujen ylläpitäjä: Hannu Suutari, p. 040-563 9383, hannu.suutari@sunit.fi